Kern Clubs

Club Name Chair Phone Fees Email
Buena Vista Golf Club Alan Sorensen (661) 763-5124 $50
Delano Mens Golf Association N/A (661) 778-4579 $10
Foss Kern River Golf Club Al Gutierrez N/A $N/A
Horse Thief Men's Golf Club Stan Button (661) 822-0748 $27
North Kern Men's Golf Club James Phillips (661) 399-0347 $50
Scga Eclub North Coast/Central Valley N/A (818) 980-3630 $33
Sycamore Canyon Men's Club Tom Colbert (661) 204-3198 $40